top of page

Del 2

Dina automatiska vanor

Dina iakttagelser är viktiga!

 

I del 1 föreslog jag att du skulle börja en kartläggning av dina automatiska vanor. En kartläggning är ett mycket viktigt steg, så fortsätt med den en tid.

Den hjälper dig att ta reda på vart du är. Varför du är där du är i livet har du kanske ingen aning om och det är inte väsentligt. Det viktiga är var du är nu, först då kan du ta steg i en annan riktning, göra en annan plan och börja förändringar till det liv du hellre vill leva och kanske till ett mer magiskt liv.


 

Automat vanor.jpg

Del 2 innehåller:

 1. Övning fortsätter: Skriv ner dina automatiska vanor.

 2. Vad vill du ha istället för dina automatiska vanor? Nedskrivna mål ökar chansen att du når dem.

 3. Istället för att slå på lampknapparna vad önskade sig Christine?

Låt passionen ta över dina mål! Våga följa passionen. Om du inte får ett positivs energiflöde behöva du söka lite mer.

Mikael Avatar
1:1 Lifecoach, författare

Övning: Skriv ner dina iakttagelser

När jag arbetade i ett beteendeforskningsprojekt under 10 år insåg jag vikten av att iakttaga sina reaktioner i vardagen. Med avancerad utrustning mätte jag människors reaktioner när de utsattes för olika typer av stress. Vårt biofeedbackprogram hjälpte dem sedan att förändra många automatiska vanor.

Här är fortsättningen på övningen i del 1.

Studier visar att den som tar sig tid att skriva ner sina mål och önskningar i mycket högre grad når dessa mål. Därför ger jag mina klienter i uppdrag att ofta skriva listor.

De iakttagelser som du har gjort kan vara kul och mindre kul att upptäcka om dig själv. Skriv nu en lista med de iakttagelser som du har gjort. Det kan vara både negativa och positiva vanor. Saker som du bara gör!

 • Du kan t.ex. tycka om att bjuda vänner på god mat och anstränga dig extra för att bjuda på något som du vet att de uppskattar. Värdera inte bra eller dåligt. Bara skriv ner.

 • En automatisk vana som kanske kan ses som mindre bra kan vara att börja surfa på mobilen så fort du vaknar. Värdera inte. Bara skriv ner.

Exempel på ofta förekommande automatiska vanor:

 • Skjuta upp att gå och träna. Personen vill men hittar ursäkter.

 • Prioritera andra först. T.ex. alltid laga god mat när det kommer gäster men inte till sig själv i vardagen.

 • Acceptera och gå på trist rutin. Första tanken på dagen är: - Åh nej, ännu en meningslös dag. Allt under dagen går på automatik från det de vaknar tills det de lägger sig. (Hemsk insikt, sa klienten.)

 • Rätt många klienter berättar om att de iakttagit att det första de gör på morgonen är att titta i sin mobil och börjar surfa. De kollar mejl, sociala medier osv.

 • En del klienter märker att de har en automatisk ovana att gå igång på och se fel på sin partner/människor de träffar ofta. De vill att den andra ska ändra sig.


Övning:

 

Skriv ytterligare en lista med hur du hellre vill ha i ditt liv.
Bra, när listan med dina iakttagelser av saker du gör automatiskt är färdig är det dags att föra över de du vill förändra till ett nytt papper, eller ett annat dokument i datorn. Du ska kunna se båda listorna samtidigt.

 

Det kan vara:

 • Något ”negativt” du vill förändra till ett önskat läge

 • Något som är bra som du vill göra ännu bättre.


Din uppgift blir alltså att konkret, och enbart positivt beskriva och skriva ner hur du vill ha det. Fortfarande. Förändra ingenting i praktiken.

Habits running.jpg
Automat vanor bäbisar.jpg

Liten tankeövning

En liten tankeövning från min bok. Stanna upp, andas och känn in vilket som är ditt första spontana svar?

-Om du skulle kunna vifta med en trollstav, vad är det du skulle ändra på i ditt liv?

Vikten av att just skriva ner mål

 

Studie på Harvard visade att de elever som skrivit ner sina livsmål på ett papper innan de tog examen, 20 år senare hade i mycket högre grad nått sina mål än de som bara tänkt målen. De mådde bättre, hade bättre relationer och tjänade mer.

 

Hur klienterna hellre ville ha det:
 

 • De som bara tänkte på att gå på gym eller motionera, skrev att de tog sig på allvar och skulle börja motionera.

 • De som kände att dagarna gick på rutin och automatik skrev: Jag vill vakna med entusiasm, känna större mening och ha ett roligare liv. Jag vill får nya mer utmanande uppgifter.

 • De som surfade för mycket på morgonen skrev att de vill hitta något som startade dagen på ett mer positivt sätt, och bättre separera fritid och arbete och ge människor runt sig odelad uppmärksamhet.

 • De som störde sig på sina partners/nära personer satte som mål att hålla sig lugna oavsett vad partnern/den andra gjorde. De ville inte dras in och gå igång emotionellt, utan istället vara i balans och agera konstruktivt.

SPARA DE HÄR LISTORNA!
ÖVNINGARNA FORTSÄTTER I NÄSTA MEJL NUMMER fyra

Det var svårare än jag trodde att vända på hur livet är till hur jag vill att de ska vara i detalj. Till min sorg och förvåning insåg jag att hindren satt i mitt huvud. Och till min glädje gick det att ändra på.

Patrick

Entreprenör med passion

Mitt eget exempel med att jobba hela tiden
I mitt eget exempel, där jag insåg att jag bara läste business- och böcker i personlig utveckling skrev jag på listan över hur jag ville ha det, att jag ville hitta andra vanor där min hjärna inte var på jobbet hela tiden.

Klientberättelsen fortsätter:
Christine och hennes önskade tillstånd
Vad har nu hänt med Christine? I förra delen, del 1, berättade jag att hon fick i uppgift att iaktta sina automatiska vanor. Hon upptäckte då att hon var jätteirriterad på dottern varje dag när hon kom hem, för att lamporna var tända i alla rum.

Christine skrev på sin lista att hon önskad en förändring som gällde den dagliga irritationen som skapades i henne. Hon ville inte ha kvar den. Ilskan gjorde att hon slog på knapparna och var arg i flera timmar och det förstörde måendet. Hon fick också mindre gjort på sin lediga tid.

På listan med önskade förändringar skrev hon att hon ville behålla sitt lugn och inte gå igång emotionellt, dvs vara mer konstruktiv med dottern. Hon tog fullt ansvar för sina vanor och skrev ner det hon själv kunde förändra. Inte det som dottern skulle förändra.
 

”Jag har sett magi ske i mina klienters liv bara genom att inse de automatiska vanorna och föra över dem till önskade tillstånd. Livet blir som ett nytt äventyr.”

 

Mikael Avatar

Ett sätt att få igång ett äventyr är att du lägger en kopia av det du tar ett kuvert och lägger kopia av det du hellre vill ha i ett kuvert. Förslut det och låt det ligga 6-12 månader.

När människor sedan öppnar kuvertet märker de skrattande många gånger att det mesta på listan har blivit verklighet. Utan att de har gjort åt det. Det är som att sakerna har manifesterats av sig själva.


I nästa del 3 kommer du att fortsätta att använda de här listorna. Du får lära dig hur du praktiskt går vidare. Och som jag sa skrev tidigare.

Del 3 handlar om:

Innehåll:

 1. Lär dig om den enprocentaren och hur den sätter igång förändringsprocesser

 2. Christines enprocentare som förändrade en hel koncern.

 3. Finn din egen enprocentare.


Har du frågor skickar du bara dem till mig via det här mejlet : Svara på.


Ta dig själv på allvar och skriv ner dina önskade mål.
Lycka till!

 

Mikael Avatar

Mikael-Avatar.jpg

Livscoach, författare, motiverings föreläsare,

konstnär, musikskapare

bottom of page