top of page

Thoughts tenth in tenth


Sunday again but not November, but October

Thoughts tenth in tenth

The plan in October when the rain sprinkles on the already overfilled pools of water.


The light in the world seems to stay away a little longer. Travel can be done, but a scourge, in many places still. How does your future look?

Jobs for me are done exclusively over the internet and have done for the past 10 years at least. So nothing has changed in my world. A little more careful when I go out with the mask. Here in Thailand, houses can be seen with red strings around and red flags warning of the spread of the disease. I quickly pass with the motorcycle and hold my breath.


Holding my breath, in my life and waiting, is a behavior I try to stop. Do not wait for healthier times, I start now. My everyday life is more and more the creation of internet-like art projections to arouse the viewer's interest.


Not waiting is an art form I am constantly practicing. I notice how I do the best job with short efforts. No lengthy complicated solutions is my tune. Still, my passion is long life coaching periods over 6 months to several years. But each step is a point effort that is short, then comes the next point effort. It's like putting together puzzles. You can just take one piece of the puzzle at a time.Söndag igen men inte november utan oktober


Tankar 10 i 10:de


Planen i oktober när regnet strilar mot dom redan överfyllda vattenpölarna.


Ljusningen i världen värkar hålla sig borta lite till. Resa går men ett gissel på många platser fortfarande. Hur ser din framtid ut?

Jobb för mig sker uteslutande över internet och har gjort senaste 10 åren minst. Så inget har liksom förändrats i min värld. Lite försiktigare när jag med masken går ut. Här i Thailand syns hus med röda snören omkring och röda flaggor som varnar om sjukdomens spridning. Snabbt passerar jag med motorcykeln och håller andan.


Hålla andan i livet och vänta, är ett beteende jag försöker lära bort. Inte vänta på friskare tider utan starta nu. Min vardag är mer och mer skapande av internetlikande konstprojektioner för att väcka tittarens intresse.


Att inte vänta är en konstart jag ständigt tränar på. Jag märker hur jag gör bästa jobbet med korta insatser. Inga utdragna komplicerade lösningar är min melodi. Ändå är min passion långa livscoachings perioder över 6 månader till flera år. Men varje moment är en punktinsats som är kort, sedan kommer nästa punktinsats. Det är som att lägga pussel. Du kan liksom bara ta en pusselbit i taget.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page