If you could choose one thing you had to change in life!

What would they be?

Here is "Top 10 most common problems that people want to be fixed in life".

Explanation of the subject and my experience of solving the problem.

The further you are down this list, the worse you will feel. In my opinion. But there are scientific studies that back up my facts in this list.


10th place: Find inner peace.

Inner peace, What is it? The video tells about the subject and also provides possible concrete solutions to the problem if this is your wish in life. Tomorrow comes 9th place on this list


Om du fick välja en sak du fick ändra i livet! Vad skulle de vara? Här är ”Topp 10 vanligaste problem som människor önskar blir ordnat i livet” Förklaring på ämnet och min erfarenhet av att lösa problemet. Ju längre du är ner på denna lista, desto sämre mår du. Enligt mig… Men det finns vetenskapliga studier som bakar upp mina fakta i denna lista.

10:e plats: Hitta inre frid.

Inre frid, Vad är det? Videon berättar om ämnet och ger också tänkbara konkreta lösningar på problemet om detta är din önskan i livet. Imorgon kommer 9:e plats på denna lista2 views0 comments

Recent Posts

See All