Find my passion and life task,

7.Find my passion and life task, and then live it.

The thing is, your best life should always, always be forward in your life.

Finding my life task on earth is in my opinion the most basic factor for people to grow in their development. It must, in my opinion, be passion in the task you create. Expect 15-35,000 hours of your life to spend here. So passion is important. The only constant in life is change.The world is constantly changing what worked two years ago does not work today. All the time I have to develop to be able to create my goals and the goals change with my development.The video tell me how I did and actually do now.

Tomorrow comes 6th


7. Hitta min passion och livsuppgift, och sedan leva den.

Saken är den att ditt bästa liv ska alltid, alltid vara framåt i ditt liv.

Hitta min livsuppgift på jorden är enligt mig den mest grundläggande faktorn för att människor växer i sin utveckling.

Den måste, enligt mig, finnas passion i uppgiften du skapar. Räkna med 15-35 000 timmar av ditt liv kommer spendera här. Så passion är viktig.Det enda konstanta i livet är förändring. Världen är hela tiden i förändring det som fungerade för 2 år sedan fungerar inte idag. Hela tiden måste jag utveckla mig för att kunna skapa mina mål och målen förändras med min utveckling. Videon berätta hur jag gjort och faktiskt gör nu.

Imorgon

6:e plats på denna lista.


0 views0 comments

Recent Posts

See All