6.Being Happy. Increase Self Esteem / Self-Confidence, successful?

Updated: Mar 4

6.Being Happy. Increase Self Esteem / Self-Confidence, successful?

How to be happy. Create self-esteem and self-worth. That you are an amazing person just the way you are.

Self-worth is one of the most important ingredients in success. Believe in yourself and be responsible for the process of life. This sounds a little silly but the more knowledge you have about yourself, the more self worth you have. How do you work? Of all the situations you end up in, you can, through self-knowledge, change the outcome in individual situations. By studying yourself and feeling how it feels in the body in different situations, a kind of mapping yourself, you can learn a new behavior pattern and this will give you a different result. To be happy, in my opinion, is to create small goals in the small and reach goals regularly. Example: Now I will start my day this way every day for five days and then you start and follow the new morning routine. After 5 days, you evaluate whether something should be added or removed. Every day you succeed you say to yourself: Wow day 1 completed, wow day 2 completed and so on.

Just today I have broadcast live 13 days.

Incredible. For 13 days in a row, I have made a live broadcast. I appreciate myself and it makes me want to continue. I say wow every day for every little step I take. This video is about how to find to be happy.

Tomorrow comes 5th place on this list.

6.Hur vara lycklig.

Skapa självkänsla och egen värde. Att du är fantastisk person bara som du är. Egen värde är en av dom viktigaste ingredienserna i framgång. Tro på sig själv och ha ansvar för processen i livet. Detta låter lite dumt men desto mer kunskap du har om dig själv desto mer egen värde har du. Hur fungerar du? Av alla situationer du hamnar i kan du genom självkännedom ändra utfallet i enskilda situationer. Genom att studera dig själv och känna efter hur det känns i kroppen i olika situationer, en slags kartläggning, kan du lära dig ett nytt beteendemönster och detta gör att du får annat resultat. Att vara lycklig, enligt mig, är att i det lilla skapa små mål och upp nå mål regelbundet.

Exempel: Nu ska jag varje dag i fem dagar börja min dag på detta sätt och så sätter du igång och följer den nya morgon rutinen. Efter 5 dagar utvärderar du om något ska läggas till eller tas bort. Varje dag du lyckas säger du till dig själv: Wow dag 1 genomförd, wow dag 2 genoförd och så vidare…

Just i dag har jag sänt live 13 dagar. Helt otroligt. 13 dagar i rad har jag gjort en livesändning. Jag uppskattar mig själv och det gör att jag vill fortsätta. Jag säger wow varje dag för alla små steg jag tar. Denna video handlar hur hitta att vara lycklig…

Imorgon kommer 5:e platsRecent Posts

See All