4. How to Stay focused!

How to Stay focused!

There are usually hundreds of things, on the to-do list every day. Some things have been on the list of doing months maybe even years.

How to catch up with everything and still get on in life?

A jumble of thoughts buzzing like a bee waiting to sting you.

Staying focused is a combination of prioritization and recovery, in my opinion.

Prioritize things that take me further on my path in life and then completely cold, delete things on the list to do and bring it down to a more manageable level.

Maybe only around 10 things max 25.

Only the things that have energy and take me to the next step, in my life.

I remove everything else. The second part is to take care of me. Recovering myself is vital. When I'm recovered, I delete things on my to do list, much easier. Plus the things I have to do are done much, much faster.

This video is about: How to stay focused.


Tomorrow comes 3th place.

"Top 10 most common problems that people want to be fixed in life".


4. Att förbli fokuserad

Det är oftast 100-tals saker, på att göra lista varje dag. Vissa saker har funnits på lista av att göra månader kanske till och med år. Hur hinna med allt och ändå komma vidare i livet? Ett virrvarr av tankar som surrar som ett bi som vantar på att sticka dig.

Att förbli fokuserad är en kombination av prioritering och återhämtning, enligt mig.

Prioritera saker som tar mig vidare på min väg i livet och sedan helt kallt, stryka saker på listan att göra och få ner den till en mer hanterbar nivå.

Kanske bara runt 10 saker max 25.

Kvar blir bara dom saker som har energi och tar mig till nästa steg, i mitt liv.

Allt annat tar jag bort. Den andra delen är att ta hand om mig. Återhämta mig är livsavgörande. När jag är återhämtat, stryker jag saker på min att göra lista, mycket enklare. Plus att dom saker jag måste göra, genomförs mycket, mycket snabbare.

Denna video handlar om:

Hur förbli fokuserad.


I morgon video 3 på listan:

”Topp 10 vanligaste problem som människor önskar blir ordnat i livet”

7 views0 comments