3. Improve your career and Job situation

3. Improve your career and Job situation


Why I chose this profession and this workplace


Work to live or live to work.


Wake up with happiness and passion every morning.


Change your job situation or profession


Afraid to jump off your job train and switch to another life train.


Constant self education leads to a greater perspective on your life.


Increasing your knowledge bank leads you further in life.


This video is about: Improving Your Career and Job Situation.


Tomorrow, video 2 will be on this list: "Top 10 most common problems that people want to be fixed in life"


3. Förbättra din yrkeskarriär och Job situation


Varför valde jag detta yrke och denna arbetsplats


Arbeta för att leva eller leva för att arbeta.


Vakna med lycka och passion varje morgon.


Byt din jobb situation eller yrke


Rädd för att hoppa av ditt jobb tåget och byta till ett annat livståg.


Konstant själv utbildning leder till större synvinkel över ditt liv.


Öka din kunskapsbank leder dig vidare i livet.


Denna video handlar om: Förbättra din yrkeskarriär och Job situation.


Imorgon kommer video 2 på denna lista: ”Topp 10 vanligaste problem som människor önskar blir ordnat i livet”Contact

Mikael Avatar

28/14 Moo 3 T. Kachet Muang District

21100 Rayong

Thailand

  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

© 2020 by Life Coach Mega Mikael Avatar

in collaboration with
Barbro Bronsberg AB, Sweden.